Privacyverklaring AAB Veghel Accountancy

Vof AAB Veghel Accountancy bewaart persoonlijke gegevens in functie van eigen communicatie en administratie. Hieronder kunt u lezen hoe deze persoonsgegevens verzameld, bewaard en beschermd worden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm aan derden bekend worden gemaakt.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aange-vraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Veiligheid
Vof AAB Veghel Accountancy neemt technische en organisatorische maatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in over-eenstemming met de nieuwste technologie.

Recht van toegang en verbetering van gegevens
U hebt het recht om recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, te bekijken en indien nodig, te laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe volstaat het en e-mail te sturen naar info@AAB-Veghel-Accountancy.nl Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.